Trước tình hình nhu cầu tiêu dùng hàng Trung Quốc ngày càng tăng cao nhờ những ưu điểm về mẫu mã, chủng loại và nhất là giá cả hàng hóa bình dân mà rất nhiều các doanh