Monthly Archive:: June 2018

OPTIMA CHIẾN BINH DŨNG MÃNH

ượt qua nhiều đối thủ trong cùng phân khúc dòng Optima nhanh chóng khẳng định mình để trở thành mẫu xe tốt nhất phân khúc sedan cỡ trung. Dòng xe này cũng được tiêu thụ rất nhanh