Nguyên nhân khiến thu hồi tài sản tham nhũng chậm ở Việt Nam

Thực trạng tiền tham nhũng lớn nhưng tiền thu hồi lại được thấp là điều xảy ra ở tất cả các bản án về tham nhũng.

Thực trạng đó xuất phát từ một số nguyên nhân sau:

Hiệu quả thi hành luật còn thấp

Mặc dù có cả Công ước của Liên Hợp Quốc, có các văn bản luật do nhà nước ta ban hành. Tuy nhiên, một số văn bản luật chưa nêu cụ thể rõ ràng, cách thực hiện luật chưa được các cơ quan thi hành triệt để dẫn đến hiệu quả thi hành không cao. Xem thêm tại đây

Chưa có biện pháp kiểm soát tài sản

Trong quá trình điều tra, xét xử, chỉ có thể thực hiện biện pháp thu hồi tài sản khi có bản án quyết định của Tòa án. Đây cũng là kẽ hở để cho những người có hành vi tham nhũng có thêm thời gian để tẩu tán tài sản, chuyển dịch tài sản, không thể thu hồi lại được.

Tội phạm có chức vụ, thủ đoạn tinh vi

Tham nhũng xuất phát đều từ những người có chức quyền, tham nhũng có tổ chức, đường dây. Họ có trình độ chuyên môn cao nên thủ đoạn che giấu tội rất tinh vi, khó phát hiện được.

Không có biện pháp cụ thể trong xử lý tham nhũng

Luật tham nhũng đều được áp dụng biện pháp chung, thiếu biện pháp riêng để áp dụng vào từng trường hợp nhất định. Việc phong tỏa, truy nguồn gốc tài sản không được thực hiện rõ ràng, khi phát hiện ra thì tài sản đã được chuyển dịch, không có cách thu hồi.

Thiếu chặt chẽ trong xử lý tin tố giác

Nhiều trường hợp do không tiến hành kịp thời đã tạo điều kiện cho tội phạm tham nhũng thoát khỏi “ lưới luật”. Người dân thờ ơ trong việc tố giác tội phạm.

Đó là một số nguyên nhân cơ bản khiến cho quá trình thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam còn gặp khó khăn.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *