Thông số kỹ thuật về kích thước và cân nặng phát triển của Iguana

Rồng Nam Mỹ http://vietpetgarden.net/gia-rong-nam-my-dia-chi-ban-rong-nam-my-uy-tin-gia-re/ có thể dài lên tới 2m nếu như được nuôi trong môi trường đầy đủ chất dinh dưỡng và có khu vực sinh sống thoải mái. Bài viết này mình xin chia sẻ đến các bạn yêu Rồng Nam Mỹ một bảng biểu đồ thông số phát triển về chiều dài và cân nặng của rồng nam mỹ.

Trong vòng 2 năm đầu thì rồng nam mỹ sẽ phát triển nhiều về chiều dài và trọng lượng cơ thể. Dưới đây là một số thuật ngữ được sử dụng để nói về kích thước của loài bò sát cảnh này.

– SVL: Chiều dài cơ thể

– STL: Chiều dài cơ thể công với đuôi

Khi nở
SVL (Chiều dài cơ thể): 6,5- 9cm (2,5-3,5in)
STL (Chiều dài cơ thể + đuôi): 15- 23cm (6-9in)
Nó nặng tới 90 gram (0,2lbs)

Năm 1

SVL (Chiều dài cơ thể): 20- 23cm (8-9in)
STL (Chiều dài cơ thể + đuôi): 51cm-69cm (20-27in)
Trọng lượng 0,45kg – 0,68kg (1-1,5lbs)

Năm 2
SVL (Chiều dài cơ thể): 28cm – 30,5cm (11-12in)
STL (Chiều dài cơ thể + đuôi): 71cm – 91,5cm (28-36in)
Trọng lượng 0,91kg – 1,81kg (2-4lbs)

Năm 3

SVL  (Chiều dài cơ thể): 30.5-35.5cm (12-14in)
STL (Chiều dài cơ thể + đuôi): 76-107cm (30-42in)
Trọng lượng 1,81kg – 2,72kg (4-6lbs)

Năm 4
SVL (Chiều dài): 35,5-41cm (14-16in)
STL (Chiều dài cơ thể + đuôi): 89-122cm (35-48in)
Trọng lượng 2,27kg – 3,63kg (5-8lbs)

Năm 5

SVL (Chiều dài cơ thể): 45,72cm – 50,8cm (18-20in)
STL (Chiều dài + đuôi): 114,3cm – 152,4cm (45-60in)
Trọng lượng 4,54kg – 6,80kg (10-15lbs)

Năm 6
SVL (Chiều dài cơ thể): 50,8cm – 55,88cm (20-22in)
STL (Chiều dài cơ thể + đuôi): 127cm – 167,64 (50-66in)
Trọng lượng 6,35kg – 8,16kg (14-18lbs)

Năm 7 trở lên
SVL (Chiều dài cơ thể): 50,8cm – 60,96cm (20-24in)
STL (Chiều dài cơ thể + đuôi): 127cm – 182,88cm (50-72in)
Trọng lượng nặng 6,80kg – 9,07kg (15lbs-20lbs)

Kết quả hình ảnh cho the size of iguana

Những con số này áp dụng cho iguana đực thường được cho ăn uống đầy đủ theo tiêu chuẩn nuôi Iguana. Đối với các con rồng nam mỹ cái thì các chỉ số trên sẽ giảm đi 20%.

Tìm hiểu thêm:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *