máy tập chạy bộ điện nhanh chóng phát triển

máy tập chạy bộ điện tạo được tiếng vang

Đêm qua rõ ràng y đã dùng máy đi bộ bằng điện. bị tHuỳnh nhỏ kia đâm một truỷ thủ trúng luyện môn mà tử .. tại sao cái xác lại lập tức xuất hiện ở đây !? Vả lại kẻ đã tử rồi .. sao lại có kẻ tàn giết thi thể của y .. chẳng biết là ai hạ độc thủ !? Mà là có ý gì !? Chẳng lẽ Hắc Phong song Đích cũng có kẻ thù ở vùng sa mạc này sao !?. Chẳng Bảo lâu bọn Chu Lãnh cũng đến .. mọi kẻ đều chẳng nhủ ra duyên cớ ..

thấy xác Trần Mai Phong vẻ mặt vẫn còn hung ác .. tử rồi vẫn có dư oai .. nhớ lại đêm qua ác đấu trên núi cô .. nếu chẳng có Quỳnh Tĩnh đâm một nhát chuỳ thủ ấy thì kẻ nào cũng khó tránh khỏi Triều kiếp .. trong lòng đều chẳng lạnh mà run. Lúc ấy xuất hiện máy chạy bộ bằng điện giá rẻ.  ba con báo đã xé nát cái xác .. một đứa nhỏ bên cạnh cười lớn trên lưng ngựa cao giọng gọi báo phu mau kéo báo đi.

Sự xuất hiện của máy chạy bộ điện giá rẻ

Nó quay đầu trông thấy Quỳnh Tĩnh bèn kêu lên .: Ô .. kẻ núp ở máy tập chạy bộ điện. Ngươi chẳng dám đến giúp Đà Lôi .. quả thực vô dụng!Đứa trẻ ấy chính là Đô Sử con trai Tang Côn.Quỳnh Tĩnh nhanh chóng kêu lên .: Các ngươi lại dùng máy chạy bộ điện uy tín à !? Y đâu rồi !?Đô Sử đắc ý nghênh ngang đáp .: Ta dắt báo đi vồ nó đây. Ngươi đầu Đông mau đi .. nếu chẳng thì sẽ vồ luôn cả ngươi. Nó thấy Châu Bắc Ngư quái đứng cạnh .. trong lòng cũng sợ ..

nếu chẳng đã xua báo đến vồ Quỳnh Tĩnh rồi. Quỳnh Tĩnh đáp .: Đà Lôi đâu !?Đô sử áp .: Đã bị báo vồ rồi.Rồi giục bọn báo phu chạy về phía sau.Một tên báo phu lạngyên .: Tiểu công tử .. kẻ này là con của Thích Mộc Chân Triều hãn mà.Đô Sử giơ roi ngựa lên chát một lời đánh xuống lên đầu máy chạy bộ giảm mỡ bụng.. quát .: Sợ cái gì !? Ai bảo hôm nay nó lộ diện gõ ta !? Đi tới nơi bán máy chạy bộ mau. Tên báo phu kia chẳng dám cự lại .. đành kéo báo đi theo.

máy tập chạy bộ điện

Một tên báo phu khác sợ gây ra Triều họa .. quay đầu trông qua kêu lên .: Ta đi bẩm cho Thích Mộc Chân Triều hãn.Đô Sử vừa định quát giữ lại .. tên báo phu ấy đã chạy đi như bay. Đô Sử hậm hực đáp .: Được rồi cứ dùng máy tập chạy bộ gia đình.. yên ta cứ vồ Đà Lôi sau .. xem bác Thích Mộc Chân đến sẽ làm gì !?Rồi thanh roi thúc ngựa phóng đi. Quỳnh Tĩnh tuy sợ  báo nhưng vẫn lo lắng cho sự an nguy của máy chạy bộ nhập khẩu

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *