Tại sao khi mắc bệnh thận thì huyết áp lại tăng cao?

Cao huyết áp có thể chia làm 2 loại nguyên phát và thứ phát. Y học gọi bệnh cao huyết áp không rõ nguyên nhân là cao huyết áp nguyên phát. Cao huyết áp thứ phát là chỉ chứng cao huyết áp do các bệnh khác dẫn tối, còn gọi là cao huyết áp mang tính triệu chứng.

Theo thông kê, trong các ca cao huyết áp thứ phát ở người trưỏng thành, tỷ lệ cao huyết áp do bệnh thận là cao nhất, khoảng 10~15%, thậm chí có thể lên tới 25%. Nguyên nhân của chứng cao huyết áp do bệnh thận rất nhiều, hầu như mỗi một loại bệnh thận về thực chất đều có thể dẫn tối cao huyết áp. Cơ hội phát sinh cao huyết áp do bệnh thận có liên quan nhiều tối tính chất của bệnh thận, mức độ thiếu máu

Kết quả hình ảnh cho Thận có rất nhiều chức năng nhưng quan trọng nhất là chức năng hình thành nưốc tiểu, bài tiết các chất thải.

của thận, phạm vi biến đổi bệnh lý của thận và những tổn thướng chức năng của tiểu cầu thận. Viêm thận cấp hay mãn tính, viêm bể thận mãn tính, thận đa naneĩ, kết hạch 1 thận, thận tích nưốc, viêm thận dẫn tối liệt dương cùng với khó cương cứng, đều do bệnh lý biến đổi rộng và kèm theo biến đổi bệnh lý I mạch máu thận hoặc do thận thiếu máu rõ rệt, những nguyên nhân này đều có thể dẫn tối cao huyết áp do thận.

Bệnh thận sỏ dĩ có thể khiến huyết áp tăng cao là do ảnh. hưỏng của renin. Vối người bình thường, renin tiết ra từ thận luôn vừa đủ, do vậy không dẫn tối tình trạng tăng huyết áp. Khi thận hoặc mạch máu thận có biến đổi do bệnh, lượng renin tiết xuất ra sẽ tăng nhanh, khiến các động mạch nhỏ toàn thân co rút, trở lực tại các động mạch nhỏ gia tăng, từ đó đến chứng cao huyết áp chẳng còn bao xa: Mức độ tảng và thòi gian tăng của chứng tăng huyết áp này có quan hệ vối những biến đổi bệnh lí của thận. Khi bị viêm thận cấp tính, mạch máu có thể xuất hiện tình trạng co thắt, nhưng thời gian lại ngắn (thường khoảng 2~3 tuần), sau đó hết dần theo sự mất đi của chứng viêm cấp tính, huyết áp lại trỏ về trạng thái bình thường. Viêm thận mãn tính lại do huyết áp tăng cao trong thời kỳ dài khiến động mạch

nhỏ toàn thân, đặc biệt là thành động mạch vào tiểu cầu thận dày lên, tiết diện mạch máu trở nên hẹp thậm chí có chỗ bị tắc, huyết áp tăng cao trong thời gian dài, và tương đôi thưòng xuyên.

Khi có bệnh thận, một nguyên nhân khác nữa dẫn tối huyết áp tăng là do việc bài tiết các chất chông tăng áp giảm xuống. Khi thận thực sự xảy ra biến đổi về bệnh lí, tiền liệt tô” giảm thiểu tiết xuất, nhưng renin lại gia tăng tiết xuất cực độ, sự mất cân bằng giữa tiền liệt tố và renin đã khiến huyết áp tảng cao.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *